Vyřešte s námi
Vaše finanční problémy
Pomáháme klientům ve finančních problémech
nabízíme zpracování insolvenčních návrhů
Kalkulačka oddlužení - vyplňte a zjistěte zda splňujete podmínky pro oddlužení

Údaje o dlužníkovi

Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:

Údaje o dluhu

Výše dluhů vč. úroků:
Chci během následujících 5ti let splatit alespoň 30% svého dluhu. Splátky mi budou strhávány ze mzdy. Oddlužení může vyhlásit pouze fyzická osoba, nepodnikatel.

Úvod

Co je vlastně oddlužení?

Pokud víte, že nebudete schopni uhradit svým věřitelům řádně a včas podstatnou část svých peněžitých závazků, pak Vaši situaci může vyřešit ODDLUŽENÍ, neboli OSOBNÍ BANKROT, ve kterém "se zastaví" nárůst úroků či smluvních pokut, případně se vyhnete nákladům za soudy s věřiteli, kteří by Vás v budoucnu mohli žalovat.

Se zahájením insolvenčního řízení se spojují účinky, které přerušují exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Soudní exekutor tak již nemůže provést exekuci na Váš majetek soudu a dluhy se řeší v aktuální výši. Vaše finanční situace se stabilizuje.

Při oddlužení v souladu s insolvenčním zákonem dochází ke sjednocení všech Vašich závazků vůči věřitelům. Již nemusíte mít obavy, že se ve svých splátkách nevyznáte, budete mít totiž jenom jednu. V naší kalkulačce si můžete spočítat jaká částka Vám bude zůstávat, která je neměnná po celou dobu oddlužení. Pro poctivého dlužníka je to šance, jak definitivně vyřešit finanční problémy, zastavit exekuce a dosáhnout osvobození od placení pohledávek, které nebyly uspokojeny.

Využijte možnosti, kterou nabízí insolvenční zákon a obraťte se na nás.

A co potom?

Pokud dojde ke splacení alespoň 30 % výše Vašich dluhů a plníte řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, insolvenční soud vydá usnesení, kterým Vás osvobodí od placení zbytku dluhů. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili, ač tak učinit měli. Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete znova od začátku. Situace se dá řešit i v případě, že Váš příjem je příliš nízký a to tak, že si opatříte nějakou třetí osobu, která by byla ochotna Vám na splácení oddlužení přispívat, potom lze i v tomto případě na oddlužení dosáhnout.

novela insolvenčního zákona - více informací zde
Výhody oddlužení
  • Ochrana před exekutory a vymahačskými společnosti
  • Zastavení úroků
  • Stabilizace nelehké finanční situace
  • Šance na nový začátek bez dluhů

Chcete vyřešit svou nepříznivou finanční situaci?

Vždy existuje cesta z dluhů.

Rádi Vám pomůžeme.

Každý problém má řešení.