Nejčastější dotazy k insolvenci

Oddlužení je možné vyřídit zcela bez kontaktu, formou emailové a telefonické komunikace. Stačí nás jen kontaktovat a my se o vše postaráme. Máme zcela pochopení pro tíživé finanční problémy, které chcete diskrétně a co nejrychleji vyřídit. Nemusíte se obávat nějakých skrytých poplatků či platby předem. Veškeré náklady na vyřízení můžeme zahrnout do insolvenčního návrhu. Pomáháme lidem po celé České republice. Naše kanceláře naleznete ve všech krajích.

Insolvence je proces, který pomáhá lidem se vypořádat s dluhy. Jeho základem je insolvenční zákon. Hlavní myšlenkou insolvence, někdy také tzv. osobní bankrot, je odpuštění části dluhu dlužníkovi, jakmile splatí určité procento z celkové dlužné částky. Cílem je zvolit způsob, který bude v danou chvíli nejlepší a pomůže dlužníkovi dostat se z tíživé finanční situace.

Insolvenční rejstřík je jednoduše řečeno přehled, kde se nachází lidé s finančními problémy nebo například potřebují oddlužit. Naleznete v něm informace o všech probíhajících i ukončených insolvenčních řízeních. Jde tedy o jednoduchý přehled fyzických i právnických osob, kteří mají insolvenční minulost nebo jsou v insolvenci v daný okamžik.

Oddlužení má v dnešní době několik řešení. Nejjednodušší způsob je vše nechat na profesionálech například od nás, kdy se postaráme o všechny náležitosti a vše vyřídíte s námi z pohodlí domova. Poté se již nemusíte obávat dluhových rizik. To znamená, že od této chvíle již nemůže dojít k insolvenci majetku.

Proces je jednoduchý: Spojíme se s vámi buď osobně nebo telefonicky, vy nám zašlete potřebné informace a dokumenty. Následně vypracujeme insolvenční návrh, který vám odešleme na vámi zvolenou adresu. Poté insolvenční návrh podáme. Už nyní se nemusíte obávat exekutorů a vymahačů. Jakmile bude vše schválené, žadatel začne plnit své závazky.

Samozřejmě! Vzhledem ke změně právní úpravy je řešení úpadku oddlužením umožněno i u aktivních podnikatelů (dříve toto zákon neumožňoval). Takovéto  případy však mohou být někdy komplikovanější, z čehož, nemusíte mít žádnou obavu, neboť vám se vším pomůžeme! Stačí nás pouze kontaktovat.

Ano, vyhlásit osobní bankrot může kdokoliv bez ohledu na věk či faktem, že pobírá důchod jakéhokoliv typu. Pokud tedy pobíráte důchod starobní, invalidní, vdovský či sirotčí, vždy máte na oddlužení nárok. Kontaktujte nás pro bližší informace či pro případné vyřízení insolvenčního návrhu.

Určitě, ano! Pokud je žadatel vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR a stále si zaměstnání hledáte, příp. dokonce pobíráte dávky podporu v nezaměstnanosti, je možné dorovnat chybějící příjem uzavřením tzv. smlouvy o důchodu či darovací smlouvy se třetí osobou. Vše vám jsme schopni zajistit, stačí nás pouze kontaktovat.

Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že je mateřská či rodičovská dovolená příjmem, který nahrazuje pravidelný příjem ze zaměstnání, nic nebrání vyhlášení osobního bankrotu. Pokud máte příjem z mateřské velmi nízký, je i tak možné o osobní bankrot zažádat, a to například za pomoci třetí osoby, se kterou se uzavře darovací smlouva. Pro podrobnosti nás, prosím, neváhejte kontaktovat!

Bohužel to již není možné. Od 1. července 2017 platí novela insolvenčního zákona, na základě které musí dlužník, který usiluje o oddlužení, vyhledat pomoc zákonem jmenovanou osobu, která za něj sepíše a podá k soudu návrh o insolvenci.

Jedním z takových subjektů k vyřízení a podání návrhu je např. advokát. Pokud máte o oddlužení zájem, neváhejte nás kontaktovat a my vše za vás vyřídíme a podáme.

I v těchto situacích je možné řešit situaci oddlužením, a to prostřednictvím uzavření tzv. smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy se třetí osobou. Nebo je možné si najít brigádu či jiný pravidelný přivýdělek.

Každý případ o insolvenci se liší, proto nejrychlejší a nejjednodušší cesta je nás kontaktovat. Nikam nemusíte docházet a vše vyřídíme na dálku.

Určitě, ano. Pokud na majetek či příjem byla zahájena exekuce, je určitě vhodné v co nejkratším termínu, soud o oddlužení požádat. Podáním návrhu na soud totiž pozastaví jakékoliv exekuce či zabavování majetku.

V této situaci doporučujeme ihned jednat, než budou věci nenávratně zabaveny! S rychlým podáním osobního bankrotu vám můžeme pomoci, stačí nás pouze kontaktovat. Nic neplatíte předem!

Pokud budete plnit všechny podmínky schváleného oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení Vám nebude zrušeno, pak oddlužení splníte buď pokud dříve než za 3 roky zaplatíte 100 % dluhů, nebo pokud za 3 roky zaplatíte alespoň 60 % dluhů (tento limit nemusíte splnit pokud jste starobní důchodce či invalidní důchodce druhého nebo třetího stupně invalidity – v takovém případě oddlužení skončí za tři roky, přičemž je jedno, kolik procent pohledávek svým věřitelům uhradíte), nebo pokud za 5 let uhradíte alespoň 30 % dluhů, nebo pokud neuhradíte za 5 let splácení ani 30 % z celkové výše Vašich dluhů, ale splníte všechny ostatní podmínky oddlužení a zároveň vynaložíte veškeré úsilí, které po Vás je možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení Vašich dluhů.

Pokud Vaše oddlužení bylo schváleno pouze zpeněžením majetkové podstaty (bez plnění splátkového kalendáře), pak Vaše oddlužení skončí tehdy, kdy dojde k prodeji Vašeho majetku (pokud bylo Vaše oddlužení schváleno zpeněžením majetkové podstaty)..

Pokud bydlíte s rodiči a chcete zažádat o insolvenci, můžete je uklidnit, že se ničeho nemusí obávat. Insolvenční řízení se týká pouze osoby a majetku, která o něj žádala. Na adresu bydliště budou doručovány dopisy a dokumenty od soudu, příp. insolvenčního správce. Pokud i přes toto ujištění mají rodiče starost, ať nás kontaktují, vše jim rádi vysvětlíme. Nebo je možné si nechat zasílat korespondenci na poštu.

Určitě! Dnes už vše dokážeme obstarat a zařídit bez toho, abychom se setkali. Podklady můžete zaslat poštou na některou z našich poboček, případně také e-mailem na adresu info@oddluzeniprovsechny.cz. S námi se ani nemusíte setkat, abychom mohli podat insolvenční návrh.