Vyřešte s námi
Vaše finanční problémy
Pomáháme klientům ve finančních problémech
nabízíme zpracování insolvenčních návrhů
Kalkulačka oddlužení - vyplňte a zjistěte zda splňujete podmínky pro oddlužení

Údaje o dlužníkovi

Čistá mzda:
Manžel/ka:
Počet dětí:

Údaje o dluhu

Výše dluhů vč. úroků:

Úvod

Co je vlastně oddlužení?

Pokud víte, že nebudete schopni uhradit svým věřitelům řádně a včas podstatnou část svých peněžitých závazků, pak Vaši situaci může vyřešit ODDLUŽENÍ, neboli OSOBNÍ BANKROT, ve kterém "se zastaví" nárůst úroků či smluvních pokut, případně se vyhnete nákladům za soudy s věřiteli, kteří by Vás v budoucnu mohli žalovat.

Se zahájením insolvenčního řízení se spojují účinky, které přerušují exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Soudní exekutor tak již nemůže provést exekuci na Váš majetek soudu a dluhy se řeší v aktuální výši. Vaše finanční situace se stabilizuje.

Při oddlužení v souladu s insolvenčním zákonem dochází ke sjednocení všech Vašich závazků vůči věřitelům. Již nemusíte mít obavy, že se ve svých splátkách nevyznáte, budete mít totiž jenom jednu. Pro poctivého dlužníka je to šance, jak definitivně vyřešit finanční problémy, zastavit exekuce a dosáhnout osvobození od placení pohledávek, které nebyly uspokojeny.

Využijte možnosti, kterou nabízí insolvenční zákon a obraťte se na nás.

A co potom?

Pokud dojde ke splacení alespoň 60 % výše Vašich dluhů do 3 let od schválení oddužení nebo po dobu pěti let plníte řádně všechny povinnosti podle schváleného oddlužení, insolvenční soud vydá usnesení, kterým Vás osvobodí od placení zbytku dluhů. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili, ač tak učinit měli. Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete znova od začátku. Situace se dá řešit i v případě, že Váš příjem je příliš nízký a to tak, že si opatříte nějakou třetí osobu, která by byla ochotna Vám na splácení oddlužení přispívat, potom lze i v tomto případě na oddlužení dosáhnout.

Pokud jste insolvenční návrh podali jako starobní důchodci nebo pokud jste invalidní ve 2. nebo 3. stupni, jsou podmínky oddlužení ještě mírnější, Vaše oddlužení bude trvat pouze 36 měsíců. Totéž platí pro osoby, jejichž dluhy vznikly před dosažením 18. roku věku.

novela insolvenčního zákona - více informací zde
Výhody oddlužení
  • Ochrana před exekutory a vymahačskými společnosti
  • Zastavení úroků
  • Stabilizace nelehké finanční situace
  • Šance na nový začátek bez dluhů

Chcete vyřešit svou nepříznivou finanční situaci?

Vždy existuje cesta z dluhů.

Rádi Vám pomůžeme.

Každý problém má řešení.