Insolvenční rejstřík: Co to je a k čemu slouží?

Aby lidé více porozuměli insolvenci neboli oddlužení, je zapotřebí získat nějaké informace, nebo můžete vše svěřit kompetentním lidem, jako je například JUDr. Martin Horák LL.M., který působí jako advokát a insolvenční správce.

Insolvenční rejstřík zřejmě nebudete navštěvovat každý den. Přesto jej hojně využívají zaměstnavatelé či firmy, které si chtějí určité osoby nebo obchodní partnery prověřit. V insolvenčním rejstříku naleznete během chvilky, a to zdarma, zda není daná osoba ve finančních problémech.

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je informační systém, o který se stará Ministerstvo spravedlnosti a je dostupný na stránkách JUSTICE.cz. V insolvenčním rejstříku naleznete seznam dlužníků, insolvenčních správců, kteří se zpeněžením majetku dlužníků snaží uspokojit pohledávky věřitelů, a insolvenčních spisů.

Každého dlužníka tedy v tomto rejstříku naleznete s jeho podrobným spisem nebo si zde ověříte samotného insolvenčního správce, který dohlíží na postup oddlužení nebo jej spravuje.

K čemu slouží insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík, přehledně a zdarma shromažďuje informace o fyzických osobách a firmách, které nedodržují své finanční závazky. Do databáze jsou zapisováni rejstříkovým soudem. Proto také v insolvenčním rejstříku dohledáte dlužníky, proti kterým, bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.

Dohledáte zde informace ohledně probíhajícího a ukončeného insolvenčního řízení. Často jej využívají osoby k prověření budoucího obchodního partnera, aby předešli případným finančním komplikacím. Pokud postiženého v insolvenčním rejstříku naleznete, můžete být následně obezřetnější nebo se obchodnímu partnerství vyhnout.

Upozornění: Insolvenční rejstřík neslouží k dohledání dlužníků, u nichž probíhají exekuce, ale zda u nich probíhá insolvenční řízení. V případě dohledání dlužníků v exekuci využijte buďto Centrální evidenci exekucí nebo Exekutorskou komorou a SOLUS.

Kde najdu insolvenční rejstřík a kolik to stojí?

Jak jsme již zmiňovali, insolvenční rejstřík naleznete na JUSTICE.cz. Systém je zcela zdarma, proto je možné okamžitě si záznamy dohledat. Vyhledávání v systému je skutečně jednoduché, k dohledání potřebujete pouze základní údaje od fyzické nebo právnické osoby. K dohledání podrobných spisů vám postačí jméno a příjmení, rodné číslo, u právnických osob pak IČO nebo obchodní jméno společnosti.

Insolvenční rejstřík je mnohdy nepostradatelným nástrojem nejen pro věřitele, dlužníky a insolvenční správce, ale i pro zaměstnavatele, podnikatele, pronajímatele nemovitostí a obecně všechny, kdo vstupují do nějakých právních a obchodních vztahů s osobami, které neznají. Pokud v insolvenčním rejstříku po zadání údajů se zobrazí 0 výsledků, pak je vše v pořádku.

Insolvenční rejstřík naleznete na JUSTICE.cz

Jaké informace v insolvenčním rejstříku najdete?

V insolvenčním rejstříku nalezne dlužník a věřitel všechny důležité informace a písemnosti, týkající se insolvenčního řízení. Informace jsou seřazeny dle nejnovějších dat. O tyto rozhodnutí a informace se stará insolvenční soud.

Pokud se jedná o fyzickou osobu, nalezenou v rejstříku, uvidíte u nich jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Pokud se jedná o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obsahuje systém také informace o dané firmě, adresu sídla a identifikační číslo (IČ).

U právnických osob se do insolvenčního rejstříku zapisuje název obchodní firmy, její sídlo a identifikační sídlo. U záznamů v rejstříku, je také možné dohledat i dokumenty a spisy, které souvisí s insolvenčním řízením.

Co mohu najít v insolvenčním rejstříku?

  • Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení
  • Rozhodnutí o povolení oddlužení
  • Rozhodnutí o schválení oddlužení
  • Rozhodnutí o zrušení oddlužení
  • Rozhodnutí soudu o zjištění úpadku
  • Rozhodnutí o ukončení oddlužení
  • Rozhodnutí o osvobození dlužníka po splnění oddlužení

Vše v insolvenčním rejstříku nemusíte dohledat

Některé informace v rejstříku nemusíte dohledat, protože může jít například o citlivé dokumenty podléhající utajení nebo písemnosti, které by mohly negativně ovlivnit průběh insolvenčního řízení.

Proto jsou takové záznamy doplňovány dodatečně. Jaké informace se zobrazí v rejstříku určuje insolvenční zákon. Avšak základní údaje o dlužníkovi jsou dostupné v každém případě.

Vaše nejčastější dotazy k insolvenčnímu rejstříku

Najdu v rejstříku i ukončené záležitosti?

Ano, v ISIR naleznete záznamy nejen po dobu insolvenčního řízení, ale také pět let po jeho ukončení. Tato lhůta je stanovena již dlouhodobě. Vymazání může učinit pouze insolvenční soud.

Mám zahájené insolvenční řízení?

Zahájené insolvenční řízení, bude v rejstříku zaznamenané u daného dlužníka s konkrétními detaily a v oddíle A bude zobrazena vyhláška o zahájení insolvenčního řízení.

Jak požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku?

Výmaz z insolvenčního rejstříku není možné nijak urychlit. O správu se stará insolvenční soud, který dle zákonů vymazává záznamy po uplynutí 5 let.

Jak vyhledat dlužníka v insolvenci?

K dohledání dlužníka potřebujete základní informace, které zadáte do příslušného systému, který je dostupný zdarma. Pokud nenaleznete žádné záznamy, neprobíhá žádní insolvenční řízení.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.