Jak zní novela insolvenčního zákona

V reakci na Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 a vyhlášení nouzového stavu připravilo Ministerstvo spravedlnosti novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jež má obdobně jako na jaře zmírnit dopady nastavených opatření na lidi a firmy v insolvenci. Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, dnes na svém jednání schválila vláda.

„Vliv omezení přijatých orgány veřejné moci v boji s novým koronavirem se bezpochyby projevuje i na ekonomické situaci lidí a podnikatelů v České republice. Řadě z nich se výrazných způsobem propadly příjmy v důsledku ztráty zákazníků, došlo k omezení provozu obchodních závodů, navýšení nákladů na zajištění hygienických standardů či v nejzazším případě dokonce k uzavření provozoven,“ konstatovalo Ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě.

U probíhajících oddlužení navrhuje Ministerstvo spravedlnosti rozšířit okruh skutečností, při kterých nebude možné zrušit schválené oddlužení. U reorganizací navrhuje prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz.

„Podnikatelům, kteří dosud byli po stránce ekonomické v pořádku, avšak z důvodu omezení se dostali do přechodných hospodářských obtíží, jež jsou však toliko dočasného rázu a měly by po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku,“ uvedlo ministerstvo.

„Mnoho negativních efektů se daří kompenzovat programy veřejné podpory, přesto jsem ráda, že přicházíme s dalšími řešeními z oblasti insolvenčního práva, která mohou pomoci,“ uvedla k balíčku nových opatření ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

Jak je uvedeno v předkladu, Ministerstvo spravedlnosti také hodlá prodloužit dřívější mimořádné moratorium, a to do konce června 2021. To má ochránit provozuschopné podniky, které se v souvislosti pandemií onemocnění Covid-19 a přijatými opatřeními dostanou do přechodných platebních potíží. Jestliže insolvenční soud na návrh dlužníka moratorium vyhlásí, dlužník může místo dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku.

Při první vlně pandemie onemocnění Covid-19 využilo podle Ministerstva spravedlnosti mimořádné moratorium jen 61 podnikatelů. To svědčí o tom, že podnikatelé možnost nezneužívají a přistupují k ní “uvážlivě až rezervovaně“.

Úřad očekává, že v následujících měsících přibude práce insolvenčním soudům. Chce jim proto dát možnost, aby v jednoznačných situacích rozhodovaly o zrušení oddlužení bez nařízení jednání. Dlužník se totiž v praxi na jednání často nedostaví.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby zákonodárci přijali novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v režimu stavu legislativní nouze.

Zdroj: ČTK; MSp

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.