Jak vyhlásit osobní bankrot a kdo má nárok?

Insolvence (osobní bankrot) je jedna z možností, jak se oddlužit, pokud vzniknou vysoké dluhy. Insolvence není schválena každému a sami insolvenční návrh podat nemůžete. V případě pomoci s oddlužením, nás kontaktujte, my za vás vše vyřídíme. Námi podané insolvenční návrhy jsou v 95% schváleny.

Někdy se dostaneme do komplikované finanční situace, mnohdy i nedopatřením, avšak následky jsou devastující. Exekutoři umějí být velmi vytrvalí, mohou vám zabavit majetek s podhodnocenou cenou a lidi dostávají do stresových situací, které častokrát končí i vážnými zdravotními problémy.

Pokud se někdy do takovéto situace dostanete, neprodleně své finanční problémy řešte včas. Insolvence může ochránit váš majetek a pozastavit nátlak exekutorů. Vyhlášení osobního bankrotu není žádná ostuda, právě naopak, je to taková záchranná brzda. Navíc, po uplynutí doby (3 nebo 5 let) můžete být zcela bez dluhů.

Jak je to se zkrácením insolvence na 3 roky

O zkrácení insolvence na 3 roky bylo zažádáno v roce 2021, a to v návrhu novely Insolvenčního zákona. Vláda konkrétně tento bod v roce 2021 nestihla kvůli volebnímu období projednat. Po volbách nová vláda přislíbila, že se zkrácení insolvence na 3 roky bude dále zabývat.

V době, co píšeme tento článek, stále nebylo schválené zkrácení insolvence na 3 roky. Stále je tedy klasická insolvence na dobu 5 let. Kratší doba na oddlužení může být schválena pouze v ojedinělých případech.

  • Po 5 letech, pokud dochází ke splácení minimální částky a zda soud na konci této doby vyhodnotí, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí, pro splácení dluhů (nemusí jít vždy o zaplacení 30% dluhů, ale zákonem je to doporučeno)
  • Po 3 letech, pokud dojde k uhrazení minimálně 60% dluhů
  • Po 3 letech, pokud jde o invalidního nebo starobního důchodce, nebo zda většina dluhů vzešla v době, před plnoletostí (18 let)
  • Ihned, pokud se uhradí 100% dluhů (včetně nákladů insolvenčního správce)
Kdo může jít do insolvence?

Kdo může jít do insolvence?

Kdo může jít do insolvence nebo vyhlásit osobní bankrot?

Pro schválení insolvenčního návrhu, musí být splněno nemálo podmínek. Podrobnější informace o podmínkách schválení oddlužení, se dozvíte v našem předchozím článku.

Nyní si představíme v krátkosti, kdo může zažádat o insolvenci:

  • Dlužník má více dluhů: v žádosti o oddlužení je nutné doložit všechny dluhy, o kterých víte. Oddlužení je možné zahájit, pokud je těchto dluhů více. Není stanovena žádná maximální výše dluhů.
  • Dlužník musí mít své dluhy po splatnosti: Je to trochu paradoxní, protože, ten, kdo se snaží své dluhy i byť po troškách splácet, je na to při schvalování hůře než ten, co nesplácí vůbec.
  • Žadatel o insolvenci musí být schopen splácet alespoň minimální splátku: Kdysi se muselo dokládat, že je dlužník schopen splácet 30%. Dnes postačí, když každý měsíc dlužník zaplatí alespoň náklady na vedení insolvence (cca 900 Kč bez DPH) a stejnou částku i na úhradu dluhů. To znamená, že dlužník musí poslat minimálně 2178 Kč měsíčně. V případě oddlužení manželů je zapotřebí platit minimálně 3268 Kč měsíčně (částka je za oba partnery). Doporučujeme však jít do oddlužení s nabídkou vyššího uspokojení než s minimální splátkou.

Jak na oddlužení fyzické osoby

O oddlužení si samozřejmě může zažádat fyzická osoba – jednotlivec nebo oba manželé společně (společné oddlužení manželů je výhodnější, než jako jednotlivci), pokud to došlo do takového bodu, kdy fyzická osoba není schopna své závazky splácet.

Avšak vyhlášení osobního bankrotu nesmí mít nekalý záměr a zažádání je možné nejdříve až po 10 letech, od poslední insolvence. Insolvenční návrh si nemůžete zpracovat a zaslat sami, jelikož dle zákona č. 182/2006 Sb § 390a může požádat o osobní bankrot pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba.

Využijte našich služeb ZDARMA, které jsou pro lidi v takové finanční tísni. Veškeré poplatky a náklady, jsou zahrnuty k insolvenci. Nedoporučujeme ani nikomu jinému platit předem, jelikož zřejmě nemáte peníze, pokud vyhlašujete osobní bankrot a v případě nechválení o peníze můžete přijít a vaše finanční problémy se mohou prohloubit.

Jak na insolvenci a dluhy z podnikání

Mnozí si myslí, že do vyhlášení insolvence (oddlužení, osobní bankrot) nesmí spadat dluhy z podnikání, to však není zcela pravda. O oddlužení si může požádat i OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), jen to má o něco složitější.

Dluhy z podnikání, i například za platby ze sociálního a zdravotního pojištění, je nutné doložit. S vyhlášením osobního bankrotu neboli oddlužení, musí souhlasit i věřitel. Za souhlas se bere i to, když se věřitel nevysloví.

Nebo se také může jednat o zajištěnou pohledávku – to jsou takové pohledávky, které jsou vázány na nějaký majetek, jehož prodejem může být pohledávka uspokojena.

Zažádat o Insolvenci, když jsem nezaměstnaný?

Mohu zažádat o Insolvenci, když jsem nezaměstnaný?

Jednou z hlavních podmínek pro schválení oddlužení soudem je, že musí dlužník doložit své příjmy za předchozích 12 měsíců. Očekávají se i příjmy v následujících letech.

Dnes se již nemusí dokládat, zda bude schopen dlužník zaplatit 30% dluhů, jako tomu bylo do poloviny roku 2019. Nyní by mělo stačit doložit, že je schopen splácet alespoň minimální měsíční splátku.

Pokud jste nezaměstnaní, potom je schválení oddlužení mnohem složitější. Insolvenční zákon sice počítá s tím, že v průběhu oddlužení může dlužník přijít o zaměstnání. Pokud je dlužník bez práce hned na začátku, nemusí soud oddlužení schválit. V takovém případě je vhodné uzavřít Darovací smlouvu či Smlouvu o důchodu, kde dárce slíbí, že Vám bude na oddlužení přispívat.

Přesto se mnohdy něco dá dělat. Neztrácejte naději a nechte si od nás poradit. Nic vás to nestojí, pouze nám sdělíte podrobnosti a my vám pomůžeme.

Co insolvence a hypotéka

Při zahájení insolvence nemusí vždy znamenat, že přijdete o dům či byt, na který máte hypotéku. Banka, která vám poskytla hypotéku, má zástavní právo na danou nemovitost.

V insolvenci se bude nacházet v pozici zajištěného věřitele. Záleží na jejím rozhodnutí, zda bude požadovat prodej nemovitosti dlužníka a úhradu dluhu z prodeje. Pokud se s věřitelem domluvíte, že i během insolvence budete schopni hypotéku splácet, pak nemusí požadovat prodej dané nemovitosti.

Pokud vlastníte byt či dům ve kterém bydlíte, i zde nemusí dojít ke zpeněžení, pokud daná nemovitost splňuje parametry tzv. „ochrany obydlí neboli chráněného obydlí“.

Oddlužení manželů

Od 1.1.2014 je možné, aby si o oddlužení za žádali společně manželé. Společné oddlužení je výhodnější, než kdyby žádali odděleně a platily z rodinného rozpočtu více peněz.

Při oddlužení manželů dojde ke spojení všech dluhů. Tímto může dojít k výraznému zmenšení hrazené měsíční částky. Současně hradíte pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.