Jak na oddlužení – Znáte postup s řešením vašich dluhů?

Oddlužení neboli insolvence vás může zbavit vašich dluhů a ušetřit váš majetek. Pokud jste se dostali do finančních problémů z jakýchkoliv příčit, není vhodné tyto problémy odsouvat. Při včasném řešení předejdete například zabavování majetků či exekutorských přepadovek.

Podat insolvenční návrh za dlužníka nemůže běžná osoba, ale dle § 390a, zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení dále jen „insolvenční zákon, musí být návrh sepsán a za dlužníka podán pouze advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou.

Oddluzeniprovsechy.cz vám může pomoci zastavit navyšování svých dluhů či odebírání majetků. Obáváte se ceny? Nemusíte se obávat, nic nebudete platit předem, jelikož jsou u nás konzultace zdarma. Odměna za sepis a podání bude přihlášena do insolvenčního řízení.

Jak říká náš advokát a insolvenční správce JUDr. Martin Horák, zastavte své dluhy včas, než vás to spolu s rodinou semele. Nemusíte se obávat poplatků předem. Naše úspěšnost schválení je 95%. Se vším vám pomůžeme osobně nebo online.

Jaké jsou podmínky na oddlužení?

Jak na oddlužení? Musíte splňovat určité podmínky, které uvádíme níže v textu. Další podmínkou, pokud bude insolvence schválená je, že nesmíte porušit dohodnutá pravidla a splátky. Doporučujeme si přečíst také naše desatero oddlužení.

Pro žádost o oddlužení, musíte splňovat níže uvedené podmínky:

  • Je zapotřebí mít více věřitelů (minimálně dva různé věřitele)
  • Dluhové závazky musí být více jak 30 dní po splatnosti, a které již nezvládáte nadále splácet
  • Není možné žádat o oddlužení dříve než za 10 let od posledního úspěšně ukončeného insolvenčního řízení
  • Musíte být schopni plnit své závazky

Chcete zjistit, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a my vám vše bezplatně vysvětlíme i to, zda splňujete veškeré podmínky na oddlužení. Pokud si chcete vypočítat orientační měsíční splátky, doporučujeme využít naší online kalkulačku, kterou naleznete na naší hlavní stránce.

Co je oddlužení?

Jak na oddlužení a jaké jsou podmínky, jsme si již v krátkosti probrali. Nyní si něco řekneme, co to vůbec oddlužení je, aby v tom čtenáři měli jasno. Oddlužení, insolvence nebo osobní bankrot je jedno a to samé. Mnozí dlužníci si myslí, že osobní bankrot je nějaká ostuda či selhání.

Tyto předsudky by si měl každý vymazat z hlavy. Do insolvence se může dostat každý, a to z mnoha příčin. Mnohdy se lidé dostanou do dluhové propasti, zcela náhodně, bez svého přičinění či zavinění, například kvůli ztrátě zaměstnání, neschopnosti pracovat, nemoci, aj. Jakmile se vašich dluhů chopí exekutor, můžete přijít nejen o peníze, ale i o majetek.

Nejhorší je, že zabavené věci bývají výrazně podhodnocené. Proto, i když dlužíte půl milionu a dům má hodnotu dvou milionů, můžete o něj přijít při neplnění svých závazků.

Své dluhy nikdy neodkládejte

Jak jsme zmiňovali, někdy nám život připraví takovou cestu, kdy nejsme schopni plnit své závazky. V takovém případě je buď vhodné nějaké přefinancování nebo osobní bankrot.

Když zažádáte o oddlužení, budou veškeré exekuce pozastaveny a hlavně nenarůstají dále úroky. Vy se tak nemusíte dostat do hlubší finanční propasti a nepřijdete o majetek. Samozřejmě, vše musíte řešit včas. Není nic horšího než odkládání problémů na později.

V případě žádosti o oddlužení, je zapotřebí vypracovat insolvenční návrh a podat jej na insolvenční soud, který buď osobní bankrot povolí nebo nepovolí. O to vše se musí postarat kompetentní zodpovědná osoba, a to dle zákona zákona č. 182/2006 Sb § 390a.

Chcete, aby váš insolvenční návrh byl kvalitně zpracovaný a byl schválený? Pak se nám svěřte a my vám bezplatně pomůžeme.

Insolvenční návrh na oddlužení – Co to je a k čemu slouží?

Pokud budete chtít požádat o osobní bankrot, je nezbytné zaslat insolvenční návrh, který může zpracovat a zaslat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba, a to dle zákona č. 182/2006 Sb § 390a.

V našem případě se o vše stará advokát a insolvenční správce JUDr. Martin Horák, který se věnuje oddlužení více než 10 let. Doporučujeme si vždy ověřit, komu se svěřujete, protože ne každý má právo sepsat a zaslat insolvenční návrh.

Mnohdy se stává, že si dlužník vybere společnost tvářící se jako insolvenční správce nebo advokát, přitom vše řeší externě a nic z toho se nedotáhne dokonce. Většinou chtějí takové společnosti zaplatit předem a odměnu, která neodpovídá zákonu, která činí 4.000 Kč + DPH a u manželů 6.000 Kč + DPH. Slibují za tyto neoprávněné poplatky dohled během insolvenčního řízení, ke kterému však nemají žádnou pravomoc. Nad dlužníkem má po celou dobu IŘ dohled pouze insolvenční správce a nad ním zase insolvenční soud.

Chcete se přeci jen dluhů zbavit a ne je prohloubit. Doporučujeme si zodpovědné osoby a společnost vždy prověřit.

Jak na oddlužení aneb vaše nejčastější dotazy

Jak na oddlužení fyzické osoby?

Pokud insolvenční soud schválí insolvenci (vyhlášení osobního bankrotu) dojde k okamžitému pozastavení všech forem vymáhání dluhů. Budou tedy pozastaveny všechny exekuce na dlužníka, další vykonatelná rozhodnutí nebo dokonce dražební jednání. Od vyhlášení osobního bankrotu se nebudou úročit jakékoliv dluhy.

Jak na oddlužení fyzické osoby?

Od 1.1.2014 mohou žádat o oddlužení i OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). 

Jak na oddlužení manželů?

Od 1.1.2014 mohou žádat o oddlužení také manželé. Proč je výhodné vyhlášení osobního bankrotu společně? Při oddlužení dojde ke spojení všech dluhů obou manželů. Tímto může dojít k výraznému zmenšení celkově uhrazené částky, než kdybyste žádali jednotlivě.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.