Kdy a kdo má pravomoc zrušit oddlužení?

Kdo má pravomoc zrušit oddlužení? Jak se liší zrušení oddlužení od odvolání návrhu? Za jakých podmínek může dojít ke zrušení insolvence?

Vše si podrobně rozebereme v našem článku. Pokud máte nějaké dluhy, které nestíháte splácet a chcete se vyhnout zabavování majetků a věci, pak doporučujeme vaše finanční problémy konzultovat s námi, protože vám rádi poradíme ZDARMA.

Co to je oddlužení neboli Insolvence

Hned na začátku, si vysvětlíme, co je to oddlužení, abyste pochopili, veškeré informace v tomto článku. Detailně se tomuto tématu věnujeme v našem předešlém článku i to, co musíte splňovat pro schválení.

Oddlužení, často označované jako insolvence nebo také osobní bankrot, je zákonný proces umožňující řešení finančních problémů dlužníka neschopného splácet své dluhy. Cílem je obnovit finanční stabilitu a poskytnout nový začátek bez tíhy nesplacených závazků.

Proces zahrnuje podání insolvenčního návrhu kompetentní osobou, následného jejího schválení a poté dochází ke splácení části dluhů. Insolvence má sice své následky, jako omezení úvěrové schopnosti, ale pro některé jednotlivce a podniky představuje efektivní řešení neudržitelné dluhové zátěže. Především pozastavíte veškeré exekutory před nátlakem a zabavování majetku.

Kdo má pravomoc zrušit oddlužení?

Vždy je to soud, který rozhoduje o zrušení oddlužení či ukončení insolvenčního řízení. Soud tak činí na základě podnětu od jednoho z účastníků řízení, ať už jde o dlužníka, věřitele nebo insolvenčního správce.

Pokud existují důvody uvedené v insolvenčním zákoně, soud může rozhodnout o zrušení již schváleného oddlužení.

Jak může dojít ke zrušení oddlužení

Jak může dojít ke zrušení oddlužení, které bylo schválené

Po schválení oddlužení má dlužník možnost navrhnout soudu jeho zrušení. Tímto krokem může dosáhnout nejenom anulování oddlužení, ale také zastavení celého insolvenčního procesu, a to za podmínek stanovených v zákonech.

Po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení, soud může zrušit dlužníkovu insolvenci z důvodů uvedených níže:

  • Dlužník nesplňuje základní povinnosti stanovené v rámci oddlužení
  • Dlužníkovi vznikl nový dluh po splatnosti
  • Dlužník nedodržuje minimální částku pro oddlužení, a to déle než 3 měsíce
  • Soud zjistí, že dlužník má nepoctivý úmysl prostřednictvím oddlužení
  • Dlužník navrhne zrušení svého oddlužení

Jak můžete vidět, dlužník může požádat o zrušení své insolvence i po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení. Hlavní omezení spočívá v tom, že nesmí existovat majetek, který by mohl sloužit k uspokojení pohledávek věřitelům.

Pokud však takový majetek existuje, soud musí po zrušení oddlužení na dlužníka vyhlásit konkurs, a insolvenční řízení tak může pokračovat.

Jak na oddlužení – Znáte postup s řešením vašich dluhů?

Rozdíly mezi zrušením oddlužení a jeho stažením

Během insolvenčního procesu je důležité rozlišovat mezi počáteční fází, kdy soud rozhoduje o schválení dlužníkova osobního bankrotu nebo kdy již došlo jejímu schválení.

Jelikož před schválením oddlužení má dlužník možnost svůj návrh stáhnout. Po schválení insolvence pak dlužník může navrhnout soudu jeho zrušení. Tato opatření probíhají za podmínek stanovených v § 418 Insolvenčního zákona.

Mohu po zrušení oddlužení znovu pořádat o insolvenci?

Ano, avšak zastavení insolvenčního řízení kvůli stáhnutém návrhu na povolení oddlužení, může následně dlužníkovi bránit podání nového návrhu na insolvenci, avšak pouze po dobu 3 měsíců od jeho stažení. Po uplynutí této 3 měsíční lhůty, již nic nebrání podání nového insolvenčního návrhu.

Pokud dojde ke zrušení již schváleného oddlužení na základě svých požadavků, pak je možné znovu požádat o osobní bankrot. Naopak, když dojde ke zrušení schváleného oddlužení kvůli nepoctivému úmyslu, bude si muset dlužník počkat po dobu 5 let, než podá nový návrh na insolvenci.

Chcete se dozvědět více o zrušení oddlužení nebo potřebujete pomoc s vašimi dluhy? Pak nás neváhejte kontaktovat, protože své služby svým klientům nabízíme zdarma, jelikož máme pochopení pro lidi v dočasných finančních problémech.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.