COVID-19 a Insolvence - Jak to teď doopravdy je?

Spousta našich klientů se nás dotazuje na aktuální stav provádění srážek, zejména na možnost jejich odkladu, a to s ohledem na současnou situaci v ČR. V tuto chvíli vláda připravuje novelu insolvenčního zákona tzv. Lex COVID-19, který má reagovat na současnou situaci. Dle předběžných informací by se neměla oddlužení přerušovat.

V případě oddlužení nebo reorganizací podle insolvenčního zákona se navrhuje zrušení 30 % hranice pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, „pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie nového koronaviru na území ČR“. Ministerstvo nakonec po odporu odborníků a zástupců justice upustilo od snahy prosadit přerušení oddlužení fyzických osob až na jeden rok.

V první verzi návrhu přitom s takovou variantou počítalo. „V insolvenčních řízeních zahájených po novele zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), provedené k 1. červnu 2019 zákonem č. 31/2019 Sb., je možné na nastalou situaci dále reagovat i tím, že dlužník požádá podle § 412b insolvenčního zákona o přerušení oddlužení až na období jednoho roku. Tento postup nicméně není možný v oddluženích, která byla schválena do 31. května 2019.

V těchto oddluženích navíc neexistuje jasná garance, že pokud dlužník nesplatí 30 % pohledávek, bude nakonec rozhodnuto o osvobození od zbytku jeho pohledávek a dlužník tak nemá jistotu, že bude nakonec oddlužen (viz § 415 IZ ve znění do 31. května 2019). Proto se navrhuje situaci dlužníků ve „starých oddluženích“ posílit a dát jim ujištění, že pokud se jim nepodaří splatit 30 % pohledávek právě z důvodu ekonomických důsledků nemoci COVID19, nebude to znamenat ztrátu možnosti se oddlužit, ba naopak,“ uvádí resort v návrhu.

Z důvodu zmírnění dopadu mimořádné situace na podnikatelský sektor navrhuje ministerstvo suspendovat „po nezbytně nutnou dobu“ povinnost podat na sebe insolvenční návrh, právo věřitelů podat na dlužníka insolvenční návrh a zakotvení mimořádného moratoria.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.