Novela insolvenčního zákonu 2022 – Oddlužení na 3 roky

Zřejmě v brzké době, bude možné zažádat o oddlužení na 3 roky. V nejbližší době, by mělo Ministerstvo spravedlnosti počítá s předložením návrhu novely insolvenčního zlákánu, jehož hlavní podstatou bude schválené oddlužení na 3 roky.

Jaké jsou hlavní podmínky oddlužení na 3 roky?

Insolvenci na 3 roky, je možné schválit za určitých podmínek, které můžete vidět níže. Detailní informace, jak na oddlužení, si můžete přečíst v našem přechozím článku.

  1. dlužník invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni invalidity, popř. mu před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod
  2. dlužník má dluhy v převažující části z mládí
  3. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům v rámci splátkového kalendáře oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek. Je tedy možné, že dlužník provede jednorázovou mimořádnou splátku, aby uspokojení pohledávek věřitelů dosáhlo na 60 %.

V současnosti se člověk oddlužuje 5 let

V současné době je délka oddlužení 5 let, ale stále se slibovalo, že bude možné zažádat o oddlužení na 3 roky. Stále však nebyla tato úprava insolvenčního zákonu schválena. Přesto by se oddlužení na 3 roky mělo schválit do roku 2022 a snad se její platnosti dočkáme v roce 2023, ale nyní, kdy píšeme tento článek, je spíše pravděpodobnější rok 2024.

Měla by být zachována klauzule, kdy dlužník nemusí splatit žádný podíl předem ze svých dluhů, avšak musí být vždy věřitelům po celou dobu, měsíčně spláceno alespoň minimum, které se rovná měsíčním poplatkům pro insolvenčního správce. Tento poplatek dělá cca 1 100 Kč s DPH/měsíčně.

Bližší informace o insolvenci, resp. oddlužení, naleznete v našem podrobném článku nebo nás přímo kontaktujte a my vám bezplatně pomůžeme.

Víte, kdo může jít do insolvence aneb jak vyhlásit osobní bankrot?

Kdy bude možné zažádat o oddlužení na 3 roky?

Zatím není jasné, kdy nastane platnost novely. Zatím ještě novela nebyla ani předložena vládě. Až poté, může dojít ke schválení v parlamentu (kde může dojít k různým pozměňovacím návrhům). My však předpokládáme, že to nebude dříve než 1.7.2023, ale pravděpodobnější je 1.1.2024.

Koho by se mohlo týkat zkrácení oddlužení?

Pokud bude změna schválena, tak s největší pravděpodobností, se bude zkrácení oddlužení týkat pouze nových případů insolvence. Pokud jsou vaše dluhy neúnosné a nechcete přijít o svůj majetek, řešte oddlužení neboli insolvenci včas.

Pokud čekáte na schválení oddlužení na 3 roky, promyslete si to řádně, jelikož se vše může pozdržet, jak se stalo i v minulosti. Nedoporučujeme čekat na novelu insolvenčního zákona.

Jak na podání návrhu na oddlužení

Rozhodli jste se své dluhy řešit oddlužením neboli insolvencí? V takovém případě vám rádi pomůžeme, protože se oddlužením zabýváme dlouhodobě, kdy pomáháme rodinám, firmám i jednotlivcům, z jejich finanční propasti ven.

Pozastavte nátlak exekutorů a zabavování majetku, či se mu vyhněte úplně. Insolvence, není žádná ostuda, ale záchranná brzda, když se něco finančně nevydaří. Nejpozději do 5 let, můžete být svých dluhů zbaveni jednou provždy!

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.